Sınav Sistemleri

  • SBS’nin kaldırılması yerine TEOG sınavının getirilmesi
  • Zorunlu eğitimin sekiz yıldan on iki yıla çıkarılması (4+4+4) sistemi
  • Kılık kıyafet serbestliği
  • Andımızın kalkması
  • Resmi günlerin kutlanma şeklinin değişmesi
  • Ortaokul ve liselerde kuran-ı kerim ve siyeri Nebi’nin seçmeli ders olarak okutulması
  • Okullarda ibadethane açılma zorunluluğu getirilmesi
  • Üniversite girişte uygulanan meslek lisesi katsayı engelinin kalkması
  • Özel okullarda okumak isteyen öğrencilere verilen eğitim destek ödeneği
  • Özel okulculuğun desteklenmesi

Bunlar 13 yıllık dönemde eğitim alanında yapılan bazı değişikler. Aslında şöyle baktığımızda hepsi de eğitimin niteliğini arttırmaya yönelik çalışmalar ancak sorun uygulamadaki birtakım eksiklikler bir sabah uyandığımızda TEOG’un artık yapılmayacağını ama yerine ne geleceğini kimsenin bilmediği bir durumla karşılaşabiliyoruz maalesef. Yeni uygulamaya konulan bir sistemin kaldırılıp yerine getirilen sistemle tekrar başa dönülmesi bir hayli ilginç! Var olan sistem geliştirilmiyor hep kitabın en başına dönülüyor umarım bu durum fazla devam etmez.

Bu durumla ilgili değerlendirmeleri okuduğumuzda da bir kanaate varmamız güçleşiyor kimine göre eğitim sistemimiz “gerici” (hatta irticacı) bir yaklaşımla yönetildi bu dönemde, bir başka kesim için özgürlük alanları geliştirildi. Kimi eğitim sistemimizin nicel açıklarının kapatılması ve eğitime erişimde fırsat eşitliğinin sağlanması bakımından Cumhuriyet tarihinin en önemli adımları atıldı dedi, kimi eğitim sisteminde var olan eşitsizlikler daha da derinleştirilerek vahşi bir özelleştirmeye doğru yol alındığı iddia etti. Kimi eğitimin içeriği ve öğretim yöntemleri bakımından çağ atladık derken kimi de milli değerlerden git gide uzaklaşan bir eğitim sistemi ile karşı karşıya kaldığımızı iddia etti.

Son otuz yılda ülkemizde eğitim ile ilgili düzenlemeler hep sınav sisteminde arandı her başa geçen hükümet kendince bir model oluşturmaya çalıştı oysa hiç kimse;

TEOG-YGS-LYS’de ki ortaya çıkan rakamlarla ilgilenmedi her yıl binlerce öğrenci bu sınavlarda sıfır çekiyor,onbinlerce öğrencinin puanı taban puanın altında kaldığı için hesaplanmıyor bölgeler arasındaki eğitim farklılıkları kimseyi ilgilendirmiyor son yıllarda üniversite sınav sonuçları ülkemizin eğitim düzeyini göstermesi bakımından çok önemli.Meslek Liselerinin gerçek amacından uzaklaşıp sadece üniversite sınavlarına yönelmiş olması okullarda Resim,Müzik,Beden Eğitimi el becerileri gibi derslerin sınavlarda soru gelmediği için önemsiz ve angaryaya dönüşmesi gibi bir çok sorun daima göz ardı edilmiştir.

Değişen hep sınav sistemi olsun SBS gitsin OKS gelsin OKS gitsin TEOG gelsin o gitsin başka sınav gelsin üç yıl bir sınav modeli beş yıl bir sınav modeli sonuçta hep başladığımız yerdeyiz..!